Další služby

Translingua Česká republika s.r.o
  • po dohodě s klienty poskytuje i další služby

  • průvodcovské služby, hostesky

  • pomoc při přípravě seminářů, konferencí a jiných jednání, která vyžadují překlady a tlumočení.