Tlumočení

Společnost Translingua Česká republika s.r.o.
  • zajišťuje renomované odborníky pro:

  • konsekutivní tlumočení (následné tlumočení při obchodních jednáních, firemních prezentacích, seminářích atd., včetně vrcholného konsekutivního tlumočení při státních návštěvách)

  • simultánní tlumočení (souběžné kabinové tlumočení včetně zabezpečení technického zařízení pro konference, kongresy, přednášky, atd., tlumočení filmů)