O nás

  • Společnost Translingua ® s.r.o., založena v roce 1995, nabízí komplexní překladatelské a tlumočnické služby v mnoha jazycích.

  • Spolupracují s námi kvalifikovaní a zkušení překladatelé a tlumočníci s různými specializacemi.

  • Translingua s.r.o. pronajímá rovněž kongresové tlumočnické zařízení s obsluhou zvukových techniků.

  • Zaměstnanci společnosti a její spolupracovníci zachovávají mlčenlivost o informacích, které během jejich práce obdrží.